';

Trobada entre el moviment veïnal i ciclista de València